Ŕudio

Juli Fernández, delegat del Govern de la Generalitat