Ŕudio

Ramir Roger considera que s'ha de treballar més la participació