Ŕudio

Jordi Garriga, de l'Associació d'hotelers, dóna suport a la causa